Fat burn cu optavia, dificultati de invatare - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context


O atenție deosebită trebuie să se acorde tinerilor cu dificultăți de învățare.

fat burn cu optavia

Particular attention should also be given to young people with learning difficulties. Potrivit dosarului medical, a fost diagnosticat cu dificultăți de învățare la 11 ani.

fat burn cu optavia

According to his medical records, he was diagnosed with learning difficulties when he was Mulți dintre elevi veneau din familii în care nu se vorbește engleza acasă, mulți dintre ei aveau fat burn cu optavia nevoi speciale, dificultăți de învățare. Now, so many of these students had come from households where English isn't spoken in the home, where a lot of them have different special needs, learning disabilities.

The Optavia Diet is definitely for you. This scientifically proven diet, also known as Lean and Green Diet, it is to lose weight diet without feeling hungry. You can easily eat a lot of vegetables, fruits, eggs, fish and other lean protein food to lose weight.

Mulţi dintre elevi veneau din familii în care nu se vorbeşte engleza acasă, mulţi dintre ei aveau diferite nevoi speciale, dificultăţi de învăţare.

Deci eu eram copilul cel scund, Câinele turbat era copilul cel gras iar Împuțilă avea dificultăți de învățare.

fat burn cu optavia

Children with both myelomeningocele and hydrocephalus may have learning disabilitiesincluding difficulty paying attention, problems with language and reading comprehension, and trouble learning math.

Simptomele comune includ evitarea contactului cu ochii persoanelor din jur şi dificultăţi de menţinere a relaţiilor, deseori combinate cu dificultăţi de învăţare figura 1. Common symptoms include lack of eye contact and difficulties maintaining relationships, often combined with learning difficulties figure 1.

fat burn cu optavia

Acestea includ pierderea coordonării, tulburări ale mişcărilor oculare "sacadate" rapide care pot duce la fat burn cu optavia de vedere, întârzierea dezvoltării, dificultăţi de înghiţire, creşterea tonusului muscular, convulsii şi dificultăţi de învăţare. These include loss of co-ordination, problems with' saccadic' rapid eye movements that can lead to impaired vision, delayed development, difficulty swallowing, increased muscle tone, fits and learning difficulties.

Studiul limbii irlandeze este obligatoriu pentru elevii de la Certificatul de Ieșire, dar unii pot fi exceptați în anumite cazuri, cum ar fi dificultăți de învățare sau intrarea în țară după vârsta de 11 ani.

The study of Irish is compulsory for Leaving Certificate students, but some may qualify for an exemption in some circumstances, such as learning difficulties or entering the country after age Organization of five training sessions that took on two themes: Methods and techniques of behavioural intervention needed for school integration of children with learning difficulties and Developing emotional intelligence in pre-school and school children.

Learning difficulties dyslexia or dysgraphia. Persoane care prezintă dificultăți de învătare.

fat burn cu optavia

Those who have learning difficulties.