Vásárlási feltételek | takemeshop

Vásárlási feltételek

TAKEme shop vásárlási feltételek 

A webáruházban a vásárlás nem kötött regisztrációhoz, vendégvásárlóként a név és szállítási cím megadásával is lehet rendeléseket feladni.
A már regisztrált vásárlók a regisztrációt követően a felhasználónév és jelszó segítségével tudnak belépni, a regisztráció során megadott szállítási és számlázási adataikat nem szükséges minden újabb vásárlás alkalmával megadniuk. 
Az adatok helyessége a vásárlás jóváhagyása előtt ellenőrizhető, az adatok módosíthatók, rendszerünkből a regisztráció törlése bármikor
kezdeményezhető az info kukac takemeshop.hu e-mail címre küldött üzenet segítségével. 

A regisztráció során megadott adatokat a takemeshop.hu kizárólag a vásárlás lebonyolítása érdekében használja és tárolja az adatkezelési szabályzat rendelkezései szerint.

A  takemeshop.hu webáruházban történő böngészéshez, a szöveges tartalmak vagy a termékek megtekintéséhez nem szükséges regisztráció.

Megrendelés: 
A terméklistázó oldalakon és a termékek saját oldalán a „Kosár” gombra kattintva lehet az egyes termékeket a Kosárba betenni, de ez még nem jelent vásárlást. A Kosár véglegesítésével a megrendelés a Pénztárba kerül. A megrendelés jóváhagyása, illetve elküldése előtt a Kosár tartalma
ellenőrizhető, módosítható, a megrendelés megszakítható. Egy adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követően már nem módosíthatók.

A takemeshop.hu a megrendelésről visszaigazoló e-mailt küld. A folyamatban lévő és a korábbi, lezárt megrendelések az oldalra való belépést követően
a felhasználó nevére kattintva a felhasználói fiókban megtekinthetőek. A megrendelt termék kiszállítására vonatkozó adatokat a rendelés visszaigazolása tartalmazza. A takemeshop.hu-t a 30 napot meg nem haladó szállítási késedelemért felelősség nem terheli.
A megrendelést a takemeshop.hu saját rendszerében tárolja, amely később is visszakereshető.

Az egyes termékeknél feltüntetett árak minden esetben tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót-t, de a házhozszállítás költségeit nem.

A takemeshop.hu webáruházat a Target Sales Group Kft.  (székhely: 2120 Dunakeszi, Fő út 16-18) Adószám:13410258-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-101627, bankszámla szám: 11600006-00000000- 24320890 bejegyző bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Email cím: info kukac takeme.hu.  telefonszám: 27/351-313 ) üzemelteti.
Kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételének száma: 1234/2013/B. 
Nyilvántartó hivatal: Dunakeszi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
A webáruház az Internet hálózatán a www.takemeshop.hu. URL cím alatt érhető el.

A takemeshop.hu a weboldalon található esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállal.

A weboldalon található termékleírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak
az adott termékről minden információt. A hivatalos és pontos termékleírásért kérjük látogasson el a
termék gyártójának weboldalára.

A takemeshop.hu áruházban történt rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy elfogadja a vásárlási és
szállítási feltételeket és tisztában van a rendelés menetével.

Személyes átvétel: személyes átvételre jelenleg nincs lehetőség.

Fizetési módok:

A fizetési módot a megrendeléskor lehet kiválasztani.
A fizetés történhet utánvéttel (készpénz) vagy PayPal fizetési szolgáltatással.

2. PayPal fizetés

PayPal fizetés esetén a megrendelés házhozszállítását a teljes vételár számlánkra történő
beérkezését követően kezdjük meg.
Közlemény/megjegyzés rovat: Kérjük, ide írja be az e-mailben kapott visszaigazoláson
szereplőrendelési számot.
Amennyiben a megrendelés ellenértéke bankszámlánkra 5 munkanapon belül nem érkezik meg, a
megrendelést töröljük rendszerünkből, erről a megrendelőnek e-mailt küldünk.

 

A szállítással kapcsolatos információkat ITT OLVASHATJA EL. 

Reklamáció: 

Az átvevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag állapotát alaposan ellenőrizni, és sértetlen
állapot esetén az átvételi elismervényt aláírni. Sérült csomagról a kézbesítőnek jegyzőkönyvet kell
kitöltenie. Ha sérülést lát, kérjük vetessen fel jegyzőkönyvet és ne vegye át a csomagot! Utólagos
reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni.

A vásárlást igazoló számlákat a küldeménnyel együtt juttatjuk el a megrendelőknek.

A csomag tartalmára vonatkozó minőségi és mennyiségi reklamációt a házhozszállítás követően
haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül szükséges megtenni írásban. 
A reklamációt haladéktalanul kivizsgáljuk, és írásban vagy telefonon kapcsolatba lépünk a vevővel. A
hiányzó árut pótoljuk, hibás áru esetén a terméket cseréljük. Ezen esetekben az oda- és visszaszállítás
költsége az eladót terheli.

A takemeshop.hu fenntartja az árváltoztatás jogát, valamint rajtunk kívülálló hibákért - legyen az
nyomdai vagy technikai - felelősséget nem vállal.

A takemeshop.hu fenntartja a jogot az akciók előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére.

Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a takemeshop.hu 
weboldalon és áruházban.

Amennyiben a takemeshop.hu a megrendelt terméket nem tudja beszerezni 14 napon belül úgy a
takemeshop.hu  felveszi a vásárlóval a kapcsolatot és a megrendelés módosítását kínálja fel, vagy a
kifizetett összeget a Target Sales Group Kft. visszatéríti.
A fenti esetben a Target Sales Group Kf. a visszatérített összegre kamatot nem fizet, a vásárlás meghiúsulásából
eredő közvetlen és közvetett (következményi) károk vonatkozásában a Target Sales Group Kft. felelősségét
kizárja, ide nem értve a Ptk. 314.§ bekezdésében írt eseteket.

Jótállás: 
Az áltanunk forgalmazott termékekre jótállást vállalunk. Kérjük, hogy a termékek használatba vétele
előtt győződjön meg a termék kifogásolhatatlan állapotáról és működőképességéről!
A termék csomagolását NE TÉPJE SZÉT ÉS NE DOBJA KI, mert csomagolás nélkül nem áll módunkban
a terméket visszavenni!

A jótállás nem áll fenn, ha a forgalmazó vagy a megbízott szervíz bizonyítja, hogy a hiba rendeltetés
ellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás miatti kár vagy egyéb a vásárlás
után keletkezett okból következett be.
A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez az importőr használati/kezelési
útmutatást mellékel. A vevő köteles az abban foglaltak betartásával eljárni.
A használati utasítástól eltérő használat, illetve kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a termékért
a takemeshop.hu jótállást nem vállal. A fenti okból eredő hibák javítási költsége a jótállási
időtartalmon belül is a vevőt terheli.
A készülék cseréjére, amennyiben a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlás
napjától számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, és a meghibásodás a
rendeltetésszerű használatot akadályozza, a forgalmazó jogosult.
A szavatosságra és a jótállásra a Ptk.-ban, a 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendeletben, valamint a
49/2003 (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak. A takemeshop.hu áruházban kizárólag
új termékek kerülnek értékesítésre.

Elállás a vásárlástól:
A vevő az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.
Ebben az esetben az eladó a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és
az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül visszatéríti. A vevő köteles viselni az elállási jog
gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (a szállítási
költséget abban az esetben is, ha az értékhatár miatt a szállítás ingyenes volt). A vevő ebben az
esetben köteles a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítésére.

Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a
sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk.
Ebben az esetben a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.

Az elállási jogról bővebben: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/jogszabaly/jogszab

Milyen esetekben nem érvényesíthető az elállási jog?
A 45/2014. (II.26.) kormányrendelet "A távollévők között kötött szerződésekről" szóló rendelkezés 14. bekezdés
29.paragrafus e). pontja alá eső és általunk forgalmazott termékeink esetén az elállási jog (termék
visszavétel) nem érvényesíthető. Ilyen termékek például (nem kizárólagos felsorolás): fehérneműk,
etetési és szoptatási segédeszközök (mellszívók, cumisüvegek stb.), pelenka, bébiétel, pelenkázó
alátét stb.

Ez alól kivételt jelent, ha a termék bizonyíthatóan nem került még használatba, de kibontás után a
terméken gyári hiba (hibás anyag vagy technikai probléma) tapasztalható.
A sérült címkéjű vagy csomagolású termék nem értékesíthető új termékként, így azt nem áll
módunkban visszavenni.

Bővebb információ: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043

A vevő 14 munkanapos általános elállási joga több tétel rendelése esetén annak bizonyos részére is
megengedett a fenti feltételek betartása mellett.

A felelősség korlátozása
A takemeshop.hu áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek
és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a
felmerülő hibákra.

Vis maiornak minősül és ezért a takemeshop.hu felelősséggel nem tartozik sem a résztvevő, sem
egyéb személy irányába különösen de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:

· Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat hibás volta.
· Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a takemeshop.hu
akadálytalan működését és a vásárlást.
· Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
· Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - , de főleg
bármilyen adat elvesztése, amennyiben az valamely, az üzenet továbbításában részt vevő technikai
berendezés, kapcsolat, vagy az adattovábbítás bármely, a takemeshop.hu -nak fel nem róható
hibájából, hiányosságából ered, vagy arra vezethető vissza.
· Bármely szoftver nem megfelelő működése.
· Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

A takemeshop.hu nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt,
vagy indirekt, ami a kismamafutar.hu áruházhoz való csatlakozás miatt következett be.
A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a
behatolóktól.

Egyedül a vásárló felelős a takemeshop.hu áruházhoz való kapcsolódásáért és a takemeshop.hu
áruházban való vásárlásért.

A takemeshop.hu nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen
eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
A takemeshop.hu jogosult az ár módosítására a megrendelés beérkezéséig. Bármely módosítás
abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a takemeshop.hu -n.

Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a takemeshop.hu
jogosult a résztvevő regisztrációját érvénytelennek nyilvánítani, a megrendelést törölni és a
résztvevő által okozott kár megtérítése iránt fellépni, valamint a résztvevő köteles az ebből eredő kár
megtérítésére.